Meta Pixel Code

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir.

Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada karbon ayak izin, temiz enerji ve sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediyeler genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sosyal sorumluluk bilinci ile Tescom Elektronik olarak, güneş panelleri ile yapmış olduğumuz temiz enerji üretimimize ilave olarak israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesini baz alarak, İzmir fabrikamızda "Sıfır Atık, Geleceğe Değer Kattık" ve "En Değerli Sıfır '0' Tescom'da" sloganıyla tüm departmanlarımıza eğitimlerimizi gerçekleştirdik ve her bir çalışanımızla sıfır atık kullanım kılavuzu paylaştık.

Teknolojik olarak ürettiğimiz nihai ürünlerin sektöründe üstün yeriyle Sıfır Atık gibi bir projede zorunluluktan ziyade gelecek nesillere bırakacağımız mirasımızdan dolayı gönüllük esası ile tüm çevreci süreçleri şirketimize katmaktayız. Bu süreçleri sürdürülebilir başarılarla devam ettirmek ana prensibimizdir.

Kağıt, Cam, Plastik vb. atıklar ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının daha aktif kullanımı ve su israfının önüne geçmek ve kısa sürede Ulukent Sanayi bölgesinde sıfır atık ile üretim yapan ilk firma olmak bizlerin en büyük hedefidir.