Meta Pixel Code

Değerli Stajyerlerimiz; 

Şirketimizde üniversite, yüksekokul, endüstri meslek lisesi ve teknik liselerde öğrenim gören ve staj zorunluluğu olan öğrencilere; şirketin ilgili birimlerinde staj yapma olanağı tanınmaktadır.

Staj başvuruları İnsan Kaynakları birimimiz tarafından takip edilmektedir.

Staj yapmak isteyen her öğrenci  Stajyer Başvuru Formu'nu bizzat kendisi gelerek doldurabilir veya  info@tescom-ups.com üzerinden başvuru yapabilirler. 

Staj yapacak olan öğrencilerimizin aşağıda bulunan evrakları tamamlaması gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAKLAR

  • Sigorta Giriş Belgesi (Okuldan alınacaktır)
  • Staj Onay Belgesi (Okuldan alınacaktır)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Sağlık Raporu 

Önemli Bilgi:
01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kanunu ile birlikte,  öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere, sigortalanma zorunluluğu (sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası) getirilmiştir.

Bu öğrencilerin sigortaları okumakta oldukları öğrenim kurumu tarafından yapılacaklardır.

Şirketimizde; stajyer öğrencilerin seçiminde bu koşulu sağlayan öğrencilerin staj başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.

Staj yapmak üzere yapmış olduğunuz başvuru ve gösterdiğiniz ilgi için şimdiden teşekkür eder, başarılar dileriz.

Özgeçmiş dosyanız maksimum 5 MB, formatı .PDF, .DOC veya XLS olmalıdır.